Truong18

Cơ hội mua hồi phục đã có cho GBPJPY ?

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Với biểu đồ hiện tại ta có thể canh mua lên tại vùng giá 134.74 với mức dừng lỗ nhỏ và chốt lời tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.