Truong18

Cơ hội mua hồi phục đã có cho GBPJPY ?

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Với biểu đồ hiện tại ta có thể canh mua lên tại vùng giá 134.74 với mức dừng lỗ nhỏ và chốt lời tốt