Truong18

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
83 % forex 17 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPJPY 33% | 2 GBPUSD 33% | 2 XAUUSD 17% | 1 EURJPY 17% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3600
87
4088
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
77177
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
36
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36871
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
318
24
109
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2460
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư