Truong18

Đà tăng hồi phục GBPUSD vẫn còn

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đà tăng hồi phục GBPUSD vẫn còn , giá chưa đủ mạnh để xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.28 trước đó. Khu vực này vốn khá vững
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.