MyFriendFun

GBPJPY Bán xuống ăn sóng hồi vừa tăng

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Bán xuống ăn sóng hồi vừa tăng.
sau đợt tăng mạnh giờ chúng ta bán xuống ăn sóng hồi sau con sóng tăng dài

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.