MyFriendFun

GBPJPY Bán xuống ăn sóng hồi vừa tăng

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Bán xuống ăn sóng hồi vừa tăng.
sau đợt tăng mạnh giờ chúng ta bán xuống ăn sóng hồi sau con sóng tăng dài