Forex9999

[ Bài 42] Sell GJ ngay và luôn tại 151

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đã chạm cản tại kênh giá lên
GJ đã chạy đủ biên độ lên
Sell GJ 151 ; TP 149.7; SL 152 ( TP 130 pip; SL 100 pip)