tradafx

Đợi tín hiệu bán với GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc giảm giá lớn.
Giá đã phá vỡ Key level xu hướng tăng.
Sau khi phá Key level thì giá hình thành vùng tích lũy từ 150.800 - 151.600.
Nếu giá phá vùng tích lũy này tăng lên thì có khả năng giá sẽ hồi về 152.000. Tại đây nếu có tín hiệu đảo chiều thì có thể bán sớm.
Nếu giá từ vùng tích lũy hiện tại phá vỡ giảm dưới mức 150.800 thì chờ xuất hiện các tín hiệu mẫu hình nến tiếp diễn để bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 149.000
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.