Truong18

GBPJPY đã tại thế điều chỉnh rõ nét . Hãy canh sell

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chart W là 1 cục nến giảm mạnh , chart D là 3 con quạ đã xuất hiện , còn h4 đã phá thế mây tăng . hãy Canh sell khi giá hồi lại fibo 50%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.