phamsinh127

GBPNZD – SELL

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Khung W đang xu hướng giảm
Khung D xác nhận giảm tại key level, hình thành 2 đỉnh trong xu hướng giảm
===> SELL ngay

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.