Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư 21-12-2018: GBPUSD vẫn downtrend

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phiên Mỹ tối qua tưởng chừng GBPUSD giảm và breakout mô hình cờ giảm trong xu hướng downtrend.

Xu hướng donwtrend của GBP vẫn còn, vẫn nằm trong vùng resistance, chiến lược hôm nay sẽ short GBPUSD tai vùng giá 1.2660 thuận theo xu hướng giảm.
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn hold GU qua tuần và qua lễ Christmas luôn nhé.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đóng lệnh chốt TP nhé, gần 150 pips, đơn giản vậy thôi. Chi tiết Fxdautu.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.