Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 20-12-2018: GBPUSD vẫn downtrend.

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hôm qua FED tăng lãi suất, tuy nhiên cặp GBP/USD chưa giảm mạnh bằng các cặp khác. Những traders đã vào được lệnh hôm qua thì move stop loss về 1.2720 và tiếp tục gồng lời với kỳ vọng giá sẽ breakout được mô hình cờ giảm trong xu hướng downtrend.

Chiến lược GBP/USD hôm nay vẫn là short tại vùng giá 1.2660, dừng lỗ tại 1.2720 và mục tiêu 1 và mục tiêu 2 lần lượt là 1.2550 và 1.2490 với tỉ lệ Risk:Reward lần lượt là 1:2 và 1:3.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã vào được 1 lệnh tại giá 1.2660 như kế hoạch set up.
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn hold GU qua tuần và qua lễ Christmas luôn nhé.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đóng lệnh TP nào, gần 150 pips. Chi tiết: Fxdautu.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.