AMBroker

GBPUSD - GBP vẫn trong xu hướng giảm

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm
Kháng cự 1.3180, 1.2970, 1.2820-70 và 1.2770
Hỗ trợ: 1.2430
Price action: Giá đã phá xuống bên dưới của Pinbar hình thành từ tuần trước. Mô hình Bearish fakey cũng được hình thành sau khi giá đã phá xuống dưới mô hình inside bar trước đó.
Xu hướng giảm giá được giữ nguyên khi giá vẫn nằm dưới kháng cự 1.2780
Chúng ta có thể sell được tại chân của nến pin bar trước đó tại 1.2495 khi giá điều chỉnh hồi và mục tiêu về 1.24000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.