GKFXPrimeVN

GBPUSD - 02/07/2018

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,3160

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3160 với mục tiêu 1,3195 & 1,3215.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3160, có thể tới 1,3125 & 1,3085.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.