NangSaigon8568

GBP/USD: short nến D1

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP/USD sau khi chạm trend trên của kênh xu hướng giảm đã quay đầu giảm mạnh xu hướng kéo về cạnh dưới bb và khu vực hỗ trợ thấp hơn ở 1,233

Sell 1.244
TP 1.233
Stoploss 1.246
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.