NangSaigon8568

DXY: Retest thành công, H&S ngược hình thành

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã retest trend và ma208 sau khi breakout thành công và đang lên tương đối mạnh mẽ, mô hình vai đầu vai ngược cũng đang hình thành với vai phải

Buy: vùng hiện tại ( 97,10)
TP 1: 97,50
TP 2: 98,10
SL: 96,50 ( mức an toàn)
Giao dịch đang hoạt động: Đã đạt Tp 1
Chuẩn bị Tp 2
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Done Tp 2: 98.19