FAST-TRADING

GBPUSD TIẾP TỤC MUA NGẮN HẠN

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Phân tích tổng quan:
Xu hướng chính: GIẢM
Xu hướng daytrading: TĂNG
H1, M30 GBPUSD tăng mạnh mẽ và sẽ duy trì ngắn hạn dưới góc nhìn cá nhân
Phân tích cơ bản:
M15 đang tích lũy dưới dạng $$$, chờ một sự BREAKOUT cụ thể để mở vị thế MUA ngắn hạn.

(Góc nhìn cá nhân mang tính chủ quan)

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Instagram: chungkhoan.fast
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.