duongfbss

GBP USD hạ giá

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell và để SL thấp, về cơ bản lệnh này nếu thua sẽ không tổn hao gì
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.