Helen_TradingFX

Biến Động GBP/USD và Sự Điều chỉnh Tăng Ngắn hạn

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhìn chung, cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục duy trì trong xu hướng giảm, phản ánh sự ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị tại các nước Trung Đông.

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ số RSI đã vượt qua mức 30. Điều này thường được coi là một dấu hiệu tích cực, cho thấy GBP/USD đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh tăng ngắn hạn.

Tiềm kiếm cơ hội, tham gia nhóm tín hiệu miễn phí của chúng tôi: zalo.me/g/gzksyw724
-Kiếm thật nhiều tiền
-Gặp gỡ nhiều chuyên gia
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.