Helen_TradingFX

Phân tích kỹ thuật: GBP/USD Chuyển Xu Hướng Giảm

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP/USD kéo dài mức giảm xuống dưới 1.2450 vào cuối phiên giao dịch Mỹ nhờ sức mạnh đồng Đô la (USD) được duy trì.

Trên biểu đồ cho thấy rõ ràng rằng GBP/USD đang chuyển sang xu hướng giảm, điều này được thấy qua việc đạt các mức đỉnh và đáy thấp hơn liên tiếp. Thêm vào đó, việc vi phạm các mức hỗ trợ quan trọng cũng là một tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướng giảm này.

Nếu giá của GBP/USD phá vỡ mốc 1.240, điều này có thể tạo ra đà giảm mới mạnh mẽ và đẩy cặp tiền này tìm kiếm các vùng hỗ trợ tiếp theo phía dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.