DatTong

GBPUSD, View Daily ( Bán)

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
My view GBPUSD
D1:
- Xu hướng đang đi xuống
- Giá đã test cản 1.3300 và cho cây pinbar đóng dưới cản.
--> Sell
H4: Xuất hiện bộ 3 cây nến đảo chiều
NẾU
- Giá phá qua cản 1.3300
- Và trên H4 cho nến xác nhận đóng trên và breakout qua cản--> MUA
Giao dịch đang hoạt động:
Sell, sl 1.3330
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
GBPUSD Daily !
Bình luận:
Profit > 200pip.
Chốt lời 1 phần, và chờ take profit !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Great ! After close order, GBPUSD up.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.