DatTong

GBPUSD, British Pound/ U.S Dollar, H1

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Xu hướng tạm thời đang đi lên mạnh.
- Giá đóng trên hỗ trợ
--> Chờ giá hồi lại cho tín hiệu nến--> MUA
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.