FAST-TRADING

GBPUSD mở vị thế MUA ngắn hạn

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD

Phân tích tổng quan:
Xu hướng dẫn dắt: SELL
Giá giao động trong biên độ: Supply zone H1 - Demand zone M15

Phân tích cơ bản:
M15 #GBPUSD trạng thái giảm được xác nhận sau khi “BREAKOUT” khỏi vùng tam giác. Mô hình tích lũy thường thấy. Cấu trúc giảm hình thành với bước sóng (12345) được đánh nhãn trên chart. Cấu trúc đang được ủng hộ bởi xu hướng dẫn dắt. Chúng tôi không khuyến nghị mở vị thế tại đây khi biên độ đang tiến sát đến SUPPLY ZONE H1.

Khuyến nghị:
Mở vị thế MUA tại 1.29790
Điểm dừng lỗ: 1.29649
Điểm chốt lời: 1.31372
RR = 11.1
(Chưa bao gồm spread)
Hiệu suất: 60-70%

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Instagram: chungkhoan.fast
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.