LegacyVA

GU: GBP lên

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP lên sau khi ngân hàng Anh có giọng điệu hawkish hơn

trên biểu đồ daily, giá đang lên từ vúng thấp.
Vùng 1.3340 có thể sẽ đạt được

Ý tưởng liên quan