LegacyVA

GU: GBP lên

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBP lên sau khi ngân hàng Anh có giọng điệu hawkish hơn

trên biểu đồ daily, giá đang lên từ vúng thấp.
Vùng 1.3340 có thể sẽ đạt được

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.