FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá sẽ tiếp tục giảm đến khi gặp vùng mua mạnh. Thì giá mới có khả năng đảo chiều. Tinh chỉnh lại vùng mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.