dinhchien

GBPUSD - tăng tiếp với mục tiêu Elliot

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* 50% khi dự báo hình từ quá khứ.
- Weekly: Kỳ vọng về lại kênh giá trên: tuy nhiên khả năng kiểm tra lại đáy cũ rất lớn (nhìn theo indicator)
- Daly: Đã hoàn thành đủ 5 sóng Elliot . Kỳ vọng 1 cú điều chỉnh lớn.
- H4: Tăng đều Higher high, Lower high (đã có quy luật tăng)
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.