dinhchien

GBPUSD - tăng tiếp với mục tiêu Elliot

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* 50% khi dự báo hình từ quá khứ.
- Weekly: Kỳ vọng về lại kênh giá trên: tuy nhiên khả năng kiểm tra lại đáy cũ rất lớn (nhìn theo indicator)
- Daly: Đã hoàn thành đủ 5 sóng Elliot . Kỳ vọng 1 cú điều chỉnh lớn.
- H4: Tăng đều Higher high, Lower high (đã có quy luật tăng)
Bình luận: