FAST-TRADING

#GBPUSD HÌNH THÀNH MÔ HÌNH FL ĐƠN GIẢN

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD được điều chỉnh hôm qua với mô hình ngắn hạn ABC, hiện tại khả năng là mô hình FL được ưu tiên với sóng nhỏ bên trong đang là 5 - 3 - (chưa hình thành). Việc xác nhận mô hình này khi giá phá 1.3212x.

Lên kịch bản mở vị thế MUA nếu như hành động giá như dự đoán.(Giao dịch sóng (C))

Việc xảy ra các mô hình khác kết hợp đều có thể xảy ra, điều này cần bám sát hành động giá trên thực tế. Giao dịch ngắn hạn cần điều này.

TRUNG HẠN GBPUSD đã xác nhận trước đó trên khung H4. Với mô hình đảo chiều mạnh mẽ (Vai đầu vai), GBPUSD được sẽ được MUA trong vài ngày tới. Base Chanel đang hình thành, điều này sẽ là cơ sở cơ bản cho định hình các lệnh giao dịch.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.