tradafx

Đợi giá thoái lui và xác nhận xu hướng giảm với GBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng giá đã bị phá vỡ.
Giá giảm mạnh sau khi retest thành công tại 1.38000.
Sau khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.37300 thì có thể giá sẽ xuất hiện một sóng hồi về mốc 1.38000 và tiếp tục giảm.
Đợi giá thoái lui về ngưỡng này và xuất hiện thiết lập bán thì có thể giao dịch với GBPUSD.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.36000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.