Chana-Trading

Kỳ vọng tăng giá, đợi vàng phá trend 13/02

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Áp lực tăng giá đối với vàng và bạc đã giảm bớt trong vài tuần qua sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên, khiến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng cao hơn. Hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đang định giá lãi suất mục tiêu của Fed sẽ đạt đỉnh trên 5% vào tháng 7 so với mức dưới 5% vào cuối tháng trước.
Những nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Sáu đã mang lại sự an ủi, ông đã đánh dấu triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 nếu lạm phát tiếp tục giảm bớt và không thay đổi quan điểm của ông rằng chuyển sang tăng lãi suất nhỏ hơn sẽ là một chiến lược tốt.
Trọng tâm chính bây giờ là dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Ba. Giá tiêu dùng hàng tháng của Hoa Kỳ và CPI cơ bản có thể tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 01. CPI lõi có khả năng tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái và lạm phát tiêu đề tăng 6,2% so với cùng kỳ vào tháng trước. Dữ liệu mềm hơn mong đợi có thể tái khẳng định quan điểm rằng lạm phát của Mỹ đang đạt đỉnh và xoa dịu tâm lý của các nhà đầu tư.
Quan điểm tăng giá rộng hơn đối với vàng vẫn còn nguyên, không thay đổi mặc dù triển vọng ngắn hạn là trung lập.

Chiến lược giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng gia : 1852-1855

Stop Loss : 1843

Take Profit 1 : 1860
Take Profit 2 : 1865
Take Profit 3 : 1870

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!

Giao dịch đang hoạt động:
BUY +90pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.