DuyVinh_Trading

Phân tích triển vọng kỹ thuật giá Vàng

DuyVinh_Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã duy trì tích luỹ, mô tả tâm lý lưỡng lự trên thị trường và trên biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn thì kháng cự từ khu vực 1.884USD được ghi nhớ với bạn đọc trong xuất bản số ra hôm thứ Hai đã hạn chế đà phục hồi của vàng.
Cụ thể, kháng cự này kết hợp với đường trung bình động SMA100 đã tạo nên một hợp lưu áp lực gần nhất đáng chú ý.
Triển vọng kỹ thuật trong ngắn hạn đối với vàng vẫn là giảm giá, với 1.870USD là hỗ trợ gần nhất và việc 1.870USD bị phá vỡ dưới vàng sẽ có triển vọng giảm thêm để kiểm tra lại đáy cũ tại mức 1.860USD.
Ngoài ra, một khi 1.860USD tiếp tục bị phá vỡ dưới thì Vàng có nguy cơ giảm nhiều hơn nữa để hướng tới mục tiêu hàng tuần tại 1.845USD.
Tổng kết các mức gía đáng chú ý trong ngày
Hỗ trợ: 1.870 – 1.860USD
Kháng cự: 1.884 – 1.900USD
Bình luận:
+ 100 pip theo chiến lược giao dịch
Bình luận:
+ 300 PIP theo chiến lược sell

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/rqbwqn424
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.