NhatHoai

Phân tích Vàng-FX Bob Volman Price Action | Gặt lúa và gieo hạt

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vụ mùa trước lúa đã trổ đòng đòng, ta vừa có 2 vụ mùa lúa trổ thật là đẹp và giờ đã tới lúc thu hoạch. Thu hoạch xong thì gieo hạt mới, cứ thế mà kiếm lúa từ mảnh đất thị trường. Vụ nào xui xui thì gặp thiên tai bão tố, khi đó ta phải quẹt nước mắt để chặt toàn bộ các cây lúa yếu ớt đang gây tổn hại đến số vốn của ta. Trader cũng không khác nông dân là mấy

#VÀNG H4
Vàng đã vượt lên trên hộp lớn và dĩ nhiên là đang bị kéo ngược trở lại. Ta chờ cú nén với đường xu hướng hoàn tất để buy. Có cú chạm lại trần tiềm năng tại 1660

#DẦU H4
Kèo buy dầu đợt trước ta thấy 1 cú nén với đường xu hướng nhỏ trước khi giá phá vỡ đường kháng cự trên, trong các trường hợp như thế này thì Hoài khuyến nghị vào ngay với cú nén nhỏ luôn vì rất nhiều lần giá phá được đoạn nén nhỏ thì sẽ phá luôn đường trên. Lợi nhuận cuối 2.2R

#USDJPY H4
Áp lực chủ đạo đã chuyển hoàn toàn sang giảm và giá đang nén nhẹ nhàng với 1 đường xu hướng kéo dài. Chờ nén chặt để sell

#EURCAD H4
Kèo sell theo cú nén với đường hỗ trợ cán trailing stop (đường đỏ) vì trước đó có nến pin bar đuôi lớn, lợi nhuận cuối 1.3R

#GBPCHF H4
Kèo sell GCHF rất đẹp, đẹp từ hành vi giá đến điểm đặt lệnh. Ta thấy giá kéo ngược lên retest nhẹ đường hỗ trợ rồi sau đó giảm 1 cách mượt mà. Gặt cây lúa đẹp đẽ này với 3.1R lợi nhuận

#GBPCAD H4
Kèo sell GCAD theo cú nén với đường hỗ trợ đi rất đẹp, đây là hạt giống đã trổ thành cây lúa vàng ươm. Gặt với 3R lợi nhuận

#AUDJPY H4
Cây lúa AJ thì chỉ mới trổ được 1 nửa là đã đuối, thôi thì tạm chấp nhận được. Gặt với 1R lợi nhuận (cán trailing stop vì giá break lên 1 cụm nến đi ngang)

Tổng kết vụ mùa: +10.6R lợi nhuận (TK tăng trưởng +21.2%)


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.