Vn-Invest

CHỐT LỜI VỚI KẾ HOẠCH SHORT VÀNG TRƯỚC ĐÓ VÀ CHỜ ĐỢI NHỊP HỒI

Vn-Invest Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Như kế hoạch trong tuần trước chúng ta đã có những lệnh bán khá tốt quanh vùng 1845-1858. Mục tiêu ban đầu là vùng 1808. Ngày hôm qua giá đã về tới vùng 1811 và có dấu hiệu bật lên khá mạnh.
Kế hoạch tiếp theo
Phương án 1: Chốt 1/2 lệnh và dời SL dương bảo toàn lãi
Phương án 2: Chốt hoàn toàn lệnh và chờ một cú hồi timing short 15/7.
Chúc AE tổng kết tháng nhiều $
Bình luận:
Đóng lệnh short 1844 ở giá 1815 . Lợi nhuận ổn chờ hồi bán tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.