Profxtrader_mh

Nhận định XAU/USD NGÀY (08/11/2022 )

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#XAUUSD
Vàng thế giới đã điều chỉnh giảm nhẹ vào hôm qua sau đà tăng mạnh vào thứ 6 tuần trước. Thị trường đang “thận trọng” trước cuộc bầu cử giữa kỳ của mỹ và dữ liệu CPI được công bố vào ngày mai.
Về góc kỹ thuật.
Vàng đã có nhịp điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tiếp cận kháng cự trendline giảm trên D1. Hôm nay thì vùng kháng cự này vẫn tiếp tục canh bán với vàng. Nếu vàng vượt qua vùng kháng cự trendline này thì đà tăng sẽ mơ rộng.
Tham khảo : Bán quanh 1680, Stop 1685, TP 1660. ( Lưu ý vàng phá vỡ trendline giảm thì khả năng mở rộng đà tăng lên trên 1700).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.