MrMin-Trading

GOLD 09/05 - Scalping ngắn hạn trong ngày

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã bị bán tháo vào thứ Sáu, nhưng những người đầu cơ giá lên đã xoay sở để chống lại cuộc tấn công vào mức tâm lý 2.000 đô la, cho phép giá thiết lập một cơ sở và phục hồi vào thứ Hai, một dấu hiệu cho thấy con đường ít kháng cự nhất vẫn là đi lên, với kim loại quý được hưởng lợi từ xu hướng tăng giá.
Nếu XAU/ USD vẫn trên quỹ đạo tăng giá của nó, Và Breakout ra khỏi vùng giá 2034 và đóng nến trên vùng này, rào cản đầu tiên cần theo dõi sẽ xuất hiện ở mốc $2048, tiếp theo là mức cao nhất năm 2023 ngay dưới $2.070. Thử nghiệm thành công trên rào cản kỹ thuật này có thể củng cố động lực đi lên, mở đường cho việc di chuyển tới ngưỡng kháng cự của kênh ở mức 2.100 đô la.
Trong trường hợp thất bại, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 2.000 đô la, nhưng sự cố có thể thu hút người bán và tạo điều kiện thích hợp để kéo ngược về mức 1.975 đô la. Khi suy yếu hơn nữa, mục tiêu giảm giá tiếp theo sẽ chuyển sang đường trung bình động đơn giản 50 ngày dao động quanh mức $1958.

Canh SELL GOLD vùng giá 2029 - 2032 (ngắn hạn)

Stoploss: 2035

Take profit 1: 2026
Take profit 2: 2022
Take profit 3: 2012

Canh SELL GOLD vùng giá 2045 - 2048

Stoploss: 2054

Take profit 1: 2040
Take profit 2: 2032
Take profit 3: 2022

Chú ý: Cài SL, TP đầy đủ để chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
SELL 2032 => 2023
SELL 2048 => FULL TP 2022 +260pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.