Profxtrader_mh

Nhận định XAU/USD NGÀY (18/11/2022 )

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Về góc kỹ thuật.
Vàng điều chỉnh giảm sau khi đạt mức đỉnh 1786 trong tuần và giảm về 1754 vào hôm qua. Sau khi gãy “trendline hỗ trợ tăng” và vùng sideway tích lũy trước đó ở 1770-1786 thì vàng đã mở rộng đà giảm về quanh 1764.
Hôm nay có thể tiếp tục canh bán khi vàng kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 1770 với kỳ vọng vai phải của mô hình “vai đầu vai” được hình thành ở quanh vùng giá này.
Chiến lược tham khảo : Vàng 18/11- Bán quanh 1770, Stop 1776, TP 1760-1730.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.