MrMin-Trading

Vàng có thể đưa vùng 1800 USD vào thử thách!

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Sự bán tháo rõ rệt của giá vàng hôm thứ Ba là trong bối cảnh sự quan tâm và khối lượng mở cửa ngày càng tăng và mở ra cánh cửa giảm sâu hơn, ban đầu, vùng quan trọng 1800 đô la mỗi ounce, một khu vực được củng cố bởi đường SMA 100 ngày. Các loos của khu vực này có thể mở đường cho sự sụt giảm xuống đường SMA 200 ngày, hôm nay ở mức $1775.

Cần lưu ý rằng những nhận xét diều hâu của Chủ tịch Fed Powell đã mở rộng sự khác biệt giữa lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và hai năm của Mỹ, từ đó thúc đẩy thảm họa suy thoái và gây áp lực giảm giá lên giá GOLD. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 0,15% trong khi đóng cửa khoảng 3,97% vào thứ Ba nhưng đối tác hai năm đã tăng 2,60% trong một ngày khi chọc mức cao nhất kể từ năm 2007, chậm nhất là 5,02%.

Canh BUY XAUUSD vùng giá 1800 - 1803
Stoploss: 1793
Take Profit 1: 1807
Take Profit 2: 1814
Take Profit 3: 1825

Canh SELL XAUUSD vùng giá 1827 - 1830
Stoploss: 1837
Take Profit 1: 1823
Take Profit 2: 1818
Take Profit 3: 1810
Bình luận:
+35 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.