Chana-Trading

Áp lực lên những chú bò Vàng chưa giảm 24/02

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Tâm lý lạc quan đã giảm mạnh khi thị trường kỳ vọng Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực trong dài hạn. Mặc dù vậy, các nhà phân tích dường như vẫn chưa từ bỏ kim loại quý khi nhiều người đang tìm kiếm mức giá cao hơn vào cuối năm nay.

Các thị trường đã bị hoảng sợ bởi tình trạng việc làm ổn định, lạm phát dai dẳng, doanh số bán lẻ và dữ liệu PMI mạnh mẽ từ tháng Giêng. Nỗi sợ hãi là lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn và Fed quay trở lại mức tăng 50 điểm cơ bản.

Kim loại quý có thể sẵn sàng sớm phục hồi đà tăng, nhưng chất xúc tác quan trọng cần thiết để kích hoạt đó là suy thoái kinh tế.
Dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ, các cuộc đặt cược diều hâu của Fed đấu tranh để bảo vệ những người đầu cơ giá lên của Đô la Mỹ trong bối cảnh lợi suất chậm chạp.

Những nhà đầu cơ giá xuống Vàng có thể cổ vũ Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ lạc quan khi giá thị trường trong ba lần tăng lãi suất nữa là 0,25%.

Chiến lược giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá : 1833-1835


Stop Loss : 1842

Take Profit 1 : 1828
Take Profit 2 : 1823
Take Profit 3 : 1818

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.