Elio_Le_111199

Gold giao dịch sideway trong hộp Davas Box (choppy price action)

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Bối cảnh hiện tại không có nhiều yếu tô fundamental dẫn dắt Gold break lên 1 đỉnh mới, trong các điều kiện thị trường hiện tại không rõ ràng là tích cực hay tiêu cực:
- Powell tiếp tục phiên điều trần bán niên testimony tối nay vào 23h 17/6/2020 (giờ Việt Nam) hé lộ các công cụ mới của FED trong việc giải cứu thị trường
- Làn sóng lây nhiễm thứ 2 xuất hiện ở Mỹ và nhiều quốc gia, tuy nhiên chưa có liên hệ rõ ràng ảnh hưởng tới nền kinh tế kích thích việc nắm giữ vàng
- Các báo cáo kinh tế của Hoa Kỳ vẫn chọi nhau về ảnh hưởng khi số liệu tích cực và tiêu cực đan xen.

Thị trường sẽ tiếp tục mong đợi các diễn biến mới từ số liệu kinh tế của Hoa Kỳ, phiên điều trần của Powell,... Do đó Gold vẫn kỳ vọng tiếp tục biến động sideway trong hộp Davas với các diễn biến giá giật 2 chiều (choppy price) theo các thông tin mới được công bố.

Chiến lược hiện tại là các trade ngắn và với kỳ vọng giá biến động hẹp trong hộp Davas, diễn biến giá phá lên hoặc phá xuống ra ngoài hộp Davas sẽ dẫn tới các kỳ vọng xa hơn.

Chúng tôi kỳ vọng mua tại 1,713 - 1,720


⛔️Stop: 1,706
🎯Target1: 1,733
🎯Target2: 1,741

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.