Chana-Trading

GOLD tăng mạnh, dự kiến tuần sau về mốc 1980

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)

Giá GOLD đấu tranh để tận dụng sự phục hồi vững chắc của ngày hôm trước từ mức hỗ trợ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày gần khu vực $1940-$1939 và dao động trong biên độ giao dịch hẹp vào thứ Sáu.

GOLD hiện đang giao dịch gần mức cao nhất của phạm vi hàng tuần, quanh khu vực 1.965 đô la, gần như không thay đổi trong ngày bắt đầu phiên giao dịch Mỹ.

BUY GOLD zone 1955 - 1953

Stop Loss : 1950

Take profit1 : 1960
Take profit 2: 1965
Take profit 3: 1970

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch

Have a nice day.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.