Profxtrader_mh

Nhận định XAUUSD NGÀY (11/11/2022 )

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#XAUUSD
Vàng đã có tuần tăng giá tốt khi lạm phát Hoa Kỳ có dấu hiệu “đạt đỉnh” và FED có thể sẽ có nhiều lý do để làm chậm quá trình tăng lãi suất. Tuy nhiên với đà tăng nóng của vàng trong tuần thì kỳ vọng đợt điều chỉnh giảm sau khi tăng nóng với vàng ở quanh 176x có thể xem xét.
Về góc kỹ thuật.
Vàng đã tăng hơn 90$ trong tuần này. Sau khi phá vỡ trendline giảm ở quanh 1680 thì vàng đã mở rộng đà tăng mạnh lên gần 1760 vào hôm qua. Hai mô hình harmonic giảm có thể kỳ vọng vàng giảm điều chỉnh vào hôm nay ở quanh 176x.
Tham khảo : Vàng 11/11 – Canh bán điều chỉnh giảm với vàng – Vùng bán 1760-1765, Dừng lỗ khi ĐÓNG NẾN H1 vượt 1765, TP 1750-1740.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.