Profxtrader_mh

Nhận định XAU/USD NGÀY (10/11/2022 )

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#XAUUSD
Hôm nay có khá nhiều các dữ liệu có thể ảnh hưởng đến giá vàng như : Kết quả bầu cử giữa kỳ của mỹ và đặc biệt là báo cáo CPI Hoa Kỳ được công bố vào 20:30. Vàng khả năng có biến động lớn vào hôm nay.
Về góc kỹ thuật.
Vàng thế giới hôm qua chạy trong biên 1703-1722. Sau khi có nhịp điều chỉnh giảm từ 1715 về 1703 thì vàng đã bật tăng trở lại lên 1722 và sau đó suy giảm trở lại. Hiện trong ngày thì vùng kháng cự quanh 1715 vẫn có thể xem xét bán.
THAM KHẢO LẠI : Phân tích Vàng 9/11-Vàng tăng nóng trước kết quả bầu cử giữa kỳ.
Kháng cự quan trọng với vàng : 1715-1728.
Hỗ trợ quan trọng với vàng : 1703-1690.
Tham khảo : Vàng 10/11 phiên Á- Mua lướt quanh 1703, Stop 1698, TP 1715. Hoặc bán quanh 1715, Stop 1720, TP 1705-1690.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.