Elio_Le_111199

👑 GOLD quay về kiểm tra lại lực cầu ở vùng 1,798 - 1,801 5/7/22

Giá lên
Elio_Le_111199 Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
👑 GOLD quay về kiểm tra lại lực cầu ở vùng 1,798 - 1,801 5/7/22

#TAanalysis🔥 #GOLD Có vẻ phiên hôm qua 4/7/22 khi thị trường chỉnh về vùng 1,803 vẫn chưa phải là phiên test chính xác khi thiếu mất lực của thị trường US do ảnh hưởng của nghỉ lễ Quốc Khánh của Mỹ.

Hôm nay chúng ta cần cập nhật lại phản ứng của GOLD ở vùng hỗ trợ 1,798 - 1,801, và nếu GOLD giữ vững được vùng này thì kỳ vọng tăng hồi phục trở lại vẫn còn.

#tradeplan Canh buy GOLD trở lại khi GOLD test lại vùng trên, SL 1,790, kỳ vọng đánh về vùng 1,810 trở lại hoặc hơn.

Các traders nào chưa có vị thế, hiện tại có thể cân nhắc setup sau:
🔷 #1
👉 GOLD - Scalping BUY 1,799 - 1,801
👍 Tp1: 1,809.79
👍 Tp2: 1,815.58
🖐 SL: 1,790


#FAanalysis🔥 #EconData #5Jul2022 HÔM NAY THỊ TRƯỜNG CÓ GÌ HOT?

Các thông tin tiêu điểm của thị trường hôm nay như sau:

- UK: Báo cáo PMI Final Dịch vụ UK từ S&P Global/CIPS (T6), Báo cáo ổn định tài chính, Bài phát biểu của ông Bailey Ủy viên NHTW Anh UK, Bài phát biểu của ông Tenreyro từ NHTW UK BoE.
- Canada: Số lượng giấy phép xây dựng MoM (T5)
- US: Số lượng đơn đặt hàng nhà máy MoM (T5)

***
Thị trường hôm nay kỳ vọng phiên tối sẽ sôi động trở lại khi US quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ ngày Quốc Khánh 4/7/22

⚡️ Happy trading ⚡️

🔆🔆🔆 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏. 𝑪𝒉𝒆𝒆𝒓𝒔!

⚡️ 𝗧𝗢𝗚𝗘𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗪𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗞, 𝗧𝗢𝗚𝗘𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗪𝗘 𝗪𝗜𝗡 ⚡️
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp buy GOLD 1,799
Đóng lệnh: dừng lỗ:
#GOLD Chạm SL ở 1,790 - Lỗ 90 pips

Sorry các bạn, áp lực bán vào phiên US quá lớn nên chuyển sang phương án sell nhé.

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222

Ý tưởng liên quan