AnalysisEagle8x

Xu hướng thị trường Vàng 26/1 PHƯƠNG PHÁP RIS + Stoc

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Nói ngắn gọn cho anh chị đánh ngắn.
1832
1861
1877 Tagert đặt ra
Quan trọng là điểm vào : RIS D1 Qúa mua dưới 70. Qúa bán trên 70 . Phân kỳ 46 . Lực bán nhiều hơn so với lực mua D1 cho thấy sẽ có những điểm hồi nhưng không sâu.
H4 Phân kỳ đang thấp dưới 50 nên sẽ SW chậm.
Khuyến nghị khối lượng thấp. Các điểm Buy 1840-1850.
Nếu đóng nến D1 trên 1846 Thì lực sẽ mạnh hơn và các vị thế cắt nhau của RIS + Stoc XÁC SUẤT quay lại các ngưỡng đặt ra là 1861 và 1877 sẽ cao hơn.

Nói ngắn gọn: chọn vùng BUY vào.
Cách của tôi là ăn nhỏ và ngắn. Xác suất 60%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.