Forex9999

GOLD Cứ hồi lên là SELL

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold đã sập mạnh ngày hôm nay do USD lên quá cao, thêm vào nữa theo mô hình nến thì ở giá 1305 có gap và key nến, thật sự là 99,9% là GOld sẽ sập về vùng này
- Diễn biến tiếp theo có thể là gold sẽ xuống tiếp và phá vùng 1300, AE nên nhớ là 1278 có GAP của gold chưa lấp
- Khuyến nghị hồi lên là sell