startryu

GOLD 27.12 tăng trưởng tốt

Giá lên
startryu Cập nhật   
CAPITALCOM:GOLD   Gold
Chúng ta có 1 vùng Key level theo Khung H4
(tôi quen gọi vùng cản mạnh là 1 key level)

Nếu vùng Key này bị phá thì dự đoán 1 tương lai vàng sẽ tăng đến 1940
Thậm chí Phá lun 1940
Khuyến nghị giá phá qua 1812 (key level h4)
chờ giá quay lại retest và Buy
Vùng giá có thể xem xét buy là tầm 1809

Mình ko coi trọng vùng Đỉnh 1874 bởi vì nó thật ra là 1 vùng False Break
Lừa các nhà giao dịch thôi.
Bình luận:
Quên nhắc điều quan trọng, hãy lun tập luyện các phương pháp quản lý rủi ro
Bình luận:
22h (28-12-2021)
nó chưa phá đâu các bạn ơi, kiên nhẫn đợi phá rõ ràng hơn, đang thể hiện 1 sự False thôi

mới nhú 1 cây H4 qua mà các bạn Inbox hỏi điểm Entry um sùm
thị trường vàng nó luôn tạo TRAP đấy
Bình luận:
Vàng sau khi False đã quay đầu retest key level của H4
chúng ta đợi vùng giá 1785 -1780
Nhìn giá ở khung H4
Khung này xác nhận cho Swing Trade vì vậy các Day-Trade đợi nhịp 2 khung nhỏ hơn hãy tham gia
Bình luận:
Phá 1820.16 và đóng nến trên giá này chúng ta mạnh dạng vào 1 lệnh happy new year nhé
Bình luận:
Giá đã phá và đóng nến ở 1822
có thể đi 1 khối lượng nhẹ ở đây
Entry : 1821
SL : 1804
TP 1 : 1868
TP 2 : 1942
Bình luận:
ngày đầu năm mới 02-01-2022
sẽ có thể 1 nhịp retest lại vùng Key 1809-1810
rồi bắt đầu chu kỳ tăng dài hạn

chúng ta vẫn kiên trì giữ lệnh đã vào ở 1821
và tiếp tuc đợi 1 lệnh limit buy ở 1810
với khối lượng lớn hơn !
vẫn SL ở 1799
Hãy lun quản trị rủi ro tốt và nếu chúng ta sai, đã có SL lo
Bình luận:
vàng về 1813 có thể entry
Bình luận:
sau 1 cú sập, vàng đã bắt đầu tăng trở lại.
về 1830 có thể vàng sẽ có rất nhiều kịch bản
Tuy nhiên mình vẫn nghĩ nó sẽ tăng rất xa, vượt đỉnh thời đại !
Đã hủy lệnh:
vàng sau cuộc họp FOMC đã có 1 cú sập mạnh, chúng ta cần thoát ra và nhìn lại thị trường. Deal này tạm thời SL entry nhé

0 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.