Profxtrader_mh

Nhận định XAU/USD NGÀY (1/11/2022 )

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#XAUUSD
Vàng khả năng đi ngang và giảm nhẹ trước cuộc họp của FED. Trước bối cảnh nhiều NHTW vẫn tích cực tăng lãi suất đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Hiện canh cao bán vàng vẫn là lựa chọn tốt trong ngắn hạn.
Về góc kỹ thuật.
Vàng đã phá vỡ mẫu hình “Inside bar” ở quanh vùng 1638-1640 để mở rộng đà giảm về gần 1630. Trong ngày hôm nay thì vùng kháng cự này có thể canh bán thuận hướng giảm hôm qua.

Tham khảo : Vàng 1/11 – Bán quanh 1640, Stop 1646, TP 1620.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.