BLOGFOREXVIET

VÀNG CÓ MAY MẮN KHÔNG ?

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Cuối tuần rồi, nay tôi cũng muốn thử xem may mắn có đến với mình không ? nên cứ đặt đại 1 lệnh sell limit tại 1477, SL 1481, TP 1464 để xem nó như thế nào nhỉ. Đặt sẵn chứ cuối tuần làm vài chai về đặt tứ tung quên cả SL nữa thì mệt. Đặt xong tắt máy luôn.
Giao dịch đang hoạt động:
3 nến màu xanh khung 1H là quá mạnh, phe buy đang làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên đã gặp kháng cự nên xuất hiện 2 thanh pin
- khả năng thứ nhất: người mua đang chốt lợi nhận nên giá tạm thời giảm
- Khả năng thứ 2: Đang có một kháng cự của người Bán ở 1466 - 1464
Nếu bạn đã đóng lệnh và chốt được lợi nhuận hãy đứng ngoài quan sát, giá sẽ hồi về vùng 1459 - 1461 lúc đó bạn hãy vào lệnh buy tiếp tục.
- Nếu bạn vẫn chưa chốt lợi nhuận, sau khi giá về vùng nêu trên hãy chờ tín hiệu buy tiếp 1 lệnh nữa, hoặc di chuyển SL lên vùng đó rồi thả TP nếu bạn muốn. trường hợp xấu nhất TT chạm Sl bạn vẫn có lợi nhuận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.