dinhchien

GRTUSDT - Giảm theo Supertrend 28/2/2022

Giá xuống
BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
- Khung 4 giờ xu hướng chính: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- Khung 1 giờ: dùng chỉ báo Supertrend điều chỉnh về xu hướng tăng. Mở lệnh Sell (Bán) khi xu hướng điều chỉnh tăng bị phá vỡ.
- Hoa hồng: 0.06% theo sàn Binance future.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.