QuachKimPhong

Xu hướng đảo chiều nến tháng 12: Bán HDC

Giá xuống
HOSE:HDC   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Bán #HDC @31,600
Cắt lỗ @32,750
Chốt lời @19,700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.