commoditybulletin

HĐTL ĐỒNG THÁNG 5-2021 (05/03)

COMEX:HGK2021   COPPER FUTURES (MAY 2021)
1. Phân tích cơ bản

- Sau tuyên bố của Chile về sản lượng đồng tăng, Congo đã tăng sản lượng đồng và coban.
- Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao đã trực tiếp làm cho đồng đô la Mỹ mạnh hơn các đồng tiền khác

Do đó, điều này đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu từ hàng hóa cho đến hàng hóa của các quỹ.

- Tuy nhiên, thông tin đến từ Trung Quốc rằng họ đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP (trên 6%) là khá ấn tượng. Trong xu hướng trung hạn, tôi nghĩ rằng Đồng vẫn đang giữ được vị thế tích cực.

Nhưng các đợt chốt lời vị thế mua ròng trong ngắn hạn vẫn được duy trì.

2. Phân tích kỹ thuật.

Sau khi hình thành sóng giảm đầu tiên trong khung thời gian hàng ngày (hoặc ba sóng ABC trong H1).

Tôi nghĩ, Đồng sẽ phục hồi mạnh với ba đợt tăng khi tôi vẽ trong bức ảnh của mình.

Tất nhiên, chúng tôi cần phải theo dõi đóng cửa khi giá có khả năng phá vỡ xu hướng giảm trong khung thời gian H1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.