tradafx

Bật mí "bí mật" về mô hình Hai Đỉnh/ Hai Đáy

Đào tạo
HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
BẬT MÍ "BÍ MẬT" VỀ DOUBLE BOT/ DOUBLE TOP giúp bạn THAY ĐỔI hoàn toàn suy nghĩ | FOREX NÂNG CAO

Mô hình Double Top / Double Bot là một trong 5 mô hình đảo chiều mạnh mẽ trong Forex.
Nếu biết khái niệm, đặc điểm và cách giao dịch với mô hình này, trader sẽ có thể giao dịch hiệu quả, dự đoán giá chính xác cao và có thể áp dụng bất cứ lúc nào.