tradafx

Bài 3: Xu hướng là bạn | Phương pháp giao dịch theo xu hướng

Đào tạo
OANDA:UK100GBP   UK 100
Bài 3: Xu hướng là bạn | Phương pháp giao dịch theo xu hướng - Phần 1/2

Trend is your friend, chắc chắn là vậy rồi.
Đã là trader mà không quan tâm đến xu hướng thì không thể giao dịch có hiệu quả được.
Dù bạn có là trader giao dịch thuận hay nghịch xu hướng thì việc nắm rõ được xu hướng vẫn là điều tiên quyết.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.